www.woodcraft.cz
kontakt:
Dana - Tulačka zdanat32@yahoo.com

Dva vlci

(8.7. 2009 12:10:00)

Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.
Řekl mu, „Synku, ta bitva v každém z nás je jako bitva mezi dvěma vlky.

Jeden je špatný. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.

Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra”.

Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal,

„A který vlk vyhraje?”

Starý Indián odpověděl, „Ten kterého krmíš”.

kontakt: Dana - Tulačka zdanat32@yahoo.com

design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net